Declaration of a group

Declaration of a group in accordance with Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives, as amended (the "BCA"):

Chaos Czech a.s., a company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, ID. No.: 02983842, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 22881 ("Chaos Czech a.s.") as a controlled entity, is a part of Chaos Group and is subject to single management (in Czech: koncern) applied by Bock Capital Investors II S.á r.l., reg. no.: B256124, with registered office at 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("Bock Capital Investors II S.á r.l.") as a controlling entity.

Pursuant to Section 79(2) of the BCA, Bock Capital Investors II S.á r.l. applies the single management within Chaos Group in relation to the following companies:

Enscape Inc. (USA)

Enscape GmbH

Enscape Management GmbH

Enscape Holding GmbH

Chaos Software EOOD

Chaos Software Ltd EOOD

Chaos Czech a.s.

Chaos Group Japan Co. Ltd. (Japan)

Chaos Group Incorporated (Korea)

Chaos Group Holding LLC (USA)

Chaos Group LLC (USA)

Cylindo ApS (Dänemark)

Cylindo International ApS (Dänemark)

Cylindo (Macedonia Branch)

Cylindo LLC (USA)

SCUR-Alpha 1418 GmbH

SCUR-Alpha 1417 GmbH

SCUR-Alpha 1409 GmbH

SCUR-Alpha 1413 GmbH

Bock Capital EU Luxembourg Marvel S.à r.l.

This announcement is made in accordance with Section 79(3) of the BCA.

Koncernová deklarace

Koncernová deklarace v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“):

Společnost Chaos Czech a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 02983842, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 22881 (dále jen „Chaos Czech a.s.“), je jako řízená osoba součástí koncernu Chaos Group řízeného společností Bock Capital Investors II S.á r.l., reg. č.: B256124, se sídlem 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Lucemburk, velkovévodství Lucemburské (dále jen „Bock Capital Investors II S.á r.l.“), jako řídící osobou.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 ZOK uplatňuje společnost Bock Capital Investors II S.á r.l. v rámci koncernu Chaos Group koncept jednotného řízení ve vztahu k následujícím společnostem:

Enscape Inc. (USA)

Enscape GmbH

Enscape Management GmbH

Enscape Holding GmbH

Chaos Software EOOD

Chaos Software Ltd EOOD

Chaos Czech a.s.

Chaos Group Japan Co. Ltd. (Japan)

Chaos Group Incorporated (Korea)

Chaos Group Holding LLC (USA)

Chaos Group LLC (USA)

Cylindo ApS (Dänemark)

Cylindo International ApS (Dänemark)

Cylindo (Macedonia Branch)

Cylindo LLC (USA)

SCUR-Alpha 1418 GmbH

SCUR-Alpha 1417 GmbH

SCUR-Alpha 1409 GmbH

SCUR-Alpha 1413 GmbH

Bock Capital EU Luxembourg Marvel S.à r.l.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZOK.